Search Our Site

Contact Us:+976 77773010     Email: contact@minex.mn 

Exhibitors 2021

Clickmox Solutions Inc


Short description of business nature:


Clickmox offers products and services related to 3D laser scanning and mapping of underground mine workings. We specialize in hard-to-access and inaccessible areas, such as stopes, ore/waste passes, shafts and caved-in areas. We have aerial and ground drones equipped with our own LiDAR systems to facilitate scanning and mapping of mine cavities.


Үйл ажиллагааны товч танилцуулга:


Кликмокс ХХК нь 3D лазер сканер болон далд уурхайн зураглалтай холбоотой бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгодог. Нуранга, хонгил, хүдрийн хог хаягдалтай хоолой хэсэг зэрэг хүрч очих боломжгүй болон хүндрэлтэй газруудад ажиллаж мэргэшсэн. Манай LIDAR системээр тоноглогдсон агаарын болон газрын дронууд нь уурхайн хөндийд зураглал, шинжилгээ хийх ажлыг илүү хөнгөвчилдөг.

Location

1545 Maley Drive, Sudbury, Canada

Phone: + (1)(705)(207-5345)
Booth: G03-G05, F03-F05
Fax: + (1)(847)(589-0934)
Website: www.clickmx.com
Email: naeem@clickmox.com