Search Our Site

Contact Us:+976 77773010     Email: contact@minex.mn 

Exhibitors 2021

TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS(HEBEI)CO.,LTD

Short description of business nature:

Trelleborg is a world leader in engineered polymer solutions that seal, damp and protect critical applications in demanding environments. Its innovative solutions accelerate performance for customers in a sustainable way. The Trelleborg Group has annual sales of about SEK 34 billion (EUR 3.32 billion, USD 3.92 billion) in about 50 countries. The Group comprises five business areas: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions and Trelleborg Wheel Systems. The Trelleborg share has been listed on the Stock Exchange since 1964 and is listed on Nasdaq Stockholm, Large Cap

Үйл ажиллагааны товч танилцуулга:
Трэллборг ХХК инженерчилсэн полимер уусмалаар дэлхийд тэргүүлэгч бөгөөд тэрхүү уусмал нь хүрээлэн буй орчинд шаардагдах чухал зүйлсийг хамгаалах, чийгшүүлэх үүрэгтэй. Үүний шинэлэг шийдэл нь үйлчлүүлэгчдэд гүйцэтгэлийг хурдасгахад хүргэдэг. Трэллборг групп нь ойролцоогоор 50 гаруй улс оронд жилд 34 тэрбум SEK (€ 3.32 тэрбум, $ 3.92 тэрбум) –н борлуулалт хийдэг. Тус групп нь таван бизнесийн салбарт үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлдэг: Трэллборг Coated систем, Трэллборг аж үйлдвэрийн систем, Трэллборг Offshore & Construction, Трэллборг Sealing Solutions болон Трэллборг дугуйн систем. 1964 оноос хойш, Трэллборг хувьцааг Nasdaq Стокгольм, Ларж Кап зэрэг хөрөнгийн бирж дээр бүртгүүлсэн байна.