Search Our Site

Contact Us:+976 77773010     Email: contact@minex.mn 

Exhibitors 2021

Engineering Dobersek GmbH

The short description of business nature:
Engineering Dobersek GmbH is German based and internationally active constractor for the supply of complete new plants and plant components, as well as, the reconstruction of existing plants, including on a " EPC " basis in the following industries:
- mining and metallurgy
- mineral processing
- power plant engineering
- special plant engineering
- water treatment
Brand names: ContiClass System, BackFill System, ContiSmelt System, STR System
Үйл ажиллагааны товч танилцуулга:
Инженерийн Dobersek GmbH нь Герман улсын болон олон улсын хэмжээнд барилгын материал ханган нийлүүлдэг төдийгүй шинэ үйлдвэр, үйлдвэрийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг нийлүүлэх, одоо байгаа үйлдвэрүүдийг сэргээн засварлах, түүнчлэн дараахь үйлдвэрүүдэд "EPC" үндсэн дээр суурилсан үйлчилгээг идэвхитэй явуулдаг:
- уул уурхай, төмөрлөг
- ашигт малтмал боловсруулах
- цахилгаан станцын техник
- үйлдвэрийн тусгай техник
- ус цэвэршүүлэх

Location

Pastorenkamp 31, 41169 Moenchengladbach, Germany

Phone: + (49) (2161) (90108
Booth: C06, C07
Fax: + (49) (2161) (90108
Website: www.dobersek.com
Email: info@dobersek.com